Salgs-og leveringsbetingelser

Produktinformasjon

På plant2plast.no opplyses det om varens viktigste egenskaper. For ytterlige opplysninger eller spørsmål vennligst send en henvendelse til oss på epost eller telefon. Alternativt se teknisk data bakerst i katalog.


Variasjon i produktene kan forekomme, da deler av produktene blir fremstillet av naturlige materiale og/eller kommer fra ulike produktionspartier, det vil derfor være en viss toleranse for variasjon i;størrelse, volum, farger,demisjoner, tykkelse, vekt, og trykk.

Vær oppmerksom på at våres dimensjoner er definert utfra våres fabrikkers produksjonsstandarer. Eventuelle avvik fra andre standarer kan forekomme.

For ytterligere informasjon eller andre henvedesler i forhold til produktenes mål,ber vi kundene kontakte os direkte.


Bestilling og kontaktinformasjon

Plant2Plast NUF

Org.nr.: 916685661

Tlf.:(+45) 64 65 3277

E-mail:post@plant2plast.dk

Adresse:Nellemosevej 14, 5683 Haarby, Danmark

Adresse i Norge:Gunnestadveien 5C, 3140 Nøtterøy,Norge

 

Levering

Forventet levering på standardvarer er innenfor 2-5  hverdager etter bestilling (bestilling mottatt innen kl. 13:00). Det tas forbehold om utsolgte varer og eventuelle prisendringer. Varer på lager har en leveringstid på 2-5 dager, vi tar forbehold om lengere leveringstid, hvis varen er utsolgt. Endel av vores vores varer blir sent fra Danmark, ved en evt tollkontroll så kan leveringstiden forlenges op til 7 hverdager.

Vi tilbyr gratis levering til grossister og enkelte personer som kjøper for over 7.000 NOK ekskl moms og eventuelle særegne avgifter. Tilbudet gjelder kun for ét leverigsted per bestilling.

Hvis det ikke blir utlevert godkjente byttepaller ved pallelevering. Faktureres det et gebyr på 150 NOK per stk. ekskl. moms.

Plant2Plast betaler ikke for ekstra leveringsomkostninger hvis:

a)      -  Feil leveringsadresse er opplyst

b)      - Mottaker er ikke til stede for å motta pakken ved levering.

Hvis pakken er skadet og/eller det er feil i forsendelsen må dette noteres på fraktbrevet ved mottakelsen av pakken. Det påkreves at mottakerfremskaffer en underskrift fra transportøren som bevis.

 

I tillegg til underskrift skal det fremstilles bildedokumentasjon av skaden. Plant2Plast skal opplyses om eventuelle skader og/eller feil i leveranser senest 3 dager ettermottakelse fra kunden.


Det tas forbehold om endringer i minimumspris for gratis levering.


Kunden er pliktig til å sjekke at leveringen er korrekt innen de kvitterer for mottagelsen. Ved manglende eller skadete varer så bees kunden kontakte Plant2Plast innen for 3 dager.

Plant2Plast forbeholder seg retten til å tilby kunden konpensation for de manglende vare på en av følgende måter


a) Plant2Plast vil kreditere salsprisen på den manglende / skadde vare tilbake til kunden.

b) Plant2Plast sender en ny erstatting til kunden uten at kunden betaler ytterligere for dette 


Plant2Plast levere i utgangspunktet kun til firma adresser, ved levering til en privat adresse vil pakken bli sendt til nærmeste pakkeshop. Ved levering til privatadresser er kunden selv ansvarlig for å hente pakken.

Hvis kunden ikke er tilstedet ved utlevering, blir varene sendt til nermeste posthus.


Express levering (2-3 hverdager):

Plant2Plast tilbyr mulighet for express levering, ved valg av express på din bestilling, vil vi undersøke om din bestilling, og de valgt varer kan sendes som express. Hvis dette ikke er mulig du kontaktet om mulighed for endring eller kansellering av bestillingen.

Nye kunder som ikke har valgt betalingskort under checkout, vil leveringstiden først gjelde fra de tidspuktet fakturaen er registrert betalt hos mottaker.

Bestilliger må være registret hos plant2Plast innen senest kl. 13:00.


Priser og betaling

Alle priser er oppgitt i ExWork, og inkluderer avgifter med mindre annet er opplyst, men ekskl moms. Det tas forbehold om prisendringer i avgifter.

Betalingfrist for fakturarer er 8 dagerfra levering, med mindre annet er avtalt. 

Forfalte fakturaer pålyder et purregebyr etter 14 dager med en rentesats på 1,5% ,minimum 50 NOK.

 

Nye kunder blir bedt om å forhåndsbetale fakturaen før varene blir levert.

 

Skadde varer og reklamasjonsrett 

Mottatte varer bør umiddelbart sjekkes for skader og mangler. Er det synlige skader på varene som er levert, er kjøperen forpliktet til å merke dette på fraktbrevet og framskaffebilder av de synlige skadede.

Nektes mottak av de(n) skadet varen(e) så skal eventuell reklamasjon formidles til Plant2Plast før returnering.

Plant2Plast erstatter ikke gått tapt eller forsinkelse som følge av force majeure. 

Plant2Plast erstatter ikke indirekte tap hverken som følge av forsinket levering, eller returnering av varer.

Plant2Plast kanikke gjøreserstatningsansvarlig for kunders bruk av våres produkter ellerinfomrasjon.

 

Returvarer

Vennligst ta kontakt med oss før du returnerer varer, vi kan kontaktes på enten mail eller telefon, vennligst oppgi varenummer, faktura nummer og antall på de returnerte varene.

Returnering av varer må skje innen 14 dager etter mottakelse. Varen(e) skal returnerse i uavbrutt og uskadet, i samme antall og i original emballasje. Ved returnering skal det kunne påvise dokumentasjon for de(n) opprinnelige ordren(e).

For varer som er returnert uten at Plant2Plast først er opplyst, eller de returnerte varer ikke er i samme stand som originalt tillater vi oss retten til å avvise mottakelsen og kreditering forvaren(e)

Returnering av åpne kasser blir ikke kreditert hvis det er synlig bruk, og/eller deler av varene er fjernet fra kassen. Vi tar ingen administrative gebyr for etablering av kreditt til kunden.

Plant2Plast krediterer ikke brukerdefinerte varer, eller varer med kundens eget design herunder blant annet spesial design, logoer, eller trykk.

 

Returneres e nvare på grunn av en feil fra Plant2Plast side, dekkes hele kreditteringsbeløpet for varen(e), forutsatt at feilen meldes til Plant2Plast høyst 3 arbeidsdager etter mottakelse av varen(e).


Kundeavtaler og spesialpriser

Kunde avtaler inngått med Plant2Plast er eksklusivt forbeholdt den enkelte kunde og må ikke benyttes eller overrekkes til andre.

Opplysninger angående pålogging, passord og priser er derfor kun forbeholdt  den enkelt kunde, eller virksomhet.Og må under ingen omstendigheter videreformidles.


Betingelseropplyst på plant2plast.no erstatter alle tidligere  salgs- ogleveringsbetingelser opplyst i kataloger utgitt av Plant2Plast.

Sist oppdatert: 21/04/2020 11:11